Hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt ác bá… những nhiệm vụ đầy chông gai đang chờ đợi các vị hảo hán trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Còn chờ gì nữa? Gươm đã sáng, trống đã giục… tất cả đã sẵn sàng để hối thúc các tráng sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ Quan Phủ cùng Kiếm Vương 1 ADNX.

Điều kiện tham dự

Nhân vật đạt cấp 50, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 50 và điểm uy danh giang hồ đạt 20 có thể đến Hình Bộ Bổ Đầu các thành thị lớn để nhận nhiệm vụ.

Lưu ý

Trong một ngày mỗi nhân vật chỉ được tham dự tối đa 6 lần nhiệm vụ Quan Phủ.

Nhân vật đạt cấp 50 nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 50 không thể tham dự.

Nhân vật đạt cấp 50 nhưng chưa được 20 điểm Uy Danh Giang hồ không thể tham dự.

Nhân vật nhỏ hơn cấp 50 và đã gia nhập môn phái thì không thể tham gia.

 

Tiếp nhận nhiệm vụ

Khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể căn cứ theo cấp độ của bản thân mà lựa chọn truy bắt những cường đạo cấp độ khác nhau.

Sau khi giết được cường đạo cần truy nã sẽ có vật phẩm và Huyền Tinh rớt ra.

Tiêu diệt được hắn là có thể quay về Hình Bộ Bổ Đầu trao trả nhiệm vụ.

Lưu ý

Số lần nhận nhiệm vụ ngày hôm trước chưa nhận có thể cộng dồn lại vào ngày hôm sau.

Nhiều nhất có thể cộng dồn là 36 lần.

Phần thưởng nhiệm vụ tùy theo cấp độ của Hải Tặc.

Đồng đạo có thể tổ đội cùng nhau nhận nhiệm vụ truy nã. Chỉ cần mọi thành viên trong đội đều đạt yêu cầu nhận nhiệm vụ là có thể cùng nhau tiếp nhận và truy bắt cường đạo cùng lãnh thưởng.

 

Những vấn đề cần chú ý

Mỗi tuần nhận tối đa 30 điểm uy danh.

Mỗi ngày nhận được 6 lần nhiệm vụ, tích lũy tối đa 36 lần.

Mỗi lần huỷ sẽ tiêu hao 1 lần nhiệm vụ.

Có thể dùng Danh Bổ Lệnh để đổi Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tuỷ Kinh ở NPC Bổ Đầu Hình Bộ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>>Fanpage: Kiếm Vương 1 ADNX Mobile

>>Kênh trung tâm hỗ trợ khách hàng: https://support.adnx.vn/