Xử lý lỗi hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ

[BQT XIN THÔNG BÁO]

* Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ vào thứ 7 ngày 02/09 phát sinh một số vấn đề bất thường . Sau khi kiểm tra, BQT đã đưa ra phương án phù hợp để xử lý .

* Phương án xử lý như sau:

- Trả lại Lãnh Thổ bị mất cho các Bang Hội bị chiếm ngày 2/9.

- Đối vối Bang Hội đã đăng ký chiếm lại Lãnh Thổ bị mất vào ngày 3/9 : sẽ nhận đền bù phí đăng ký.

- 19:00 thứ 4 mở lại tranh đoạt lãnh thổ, sẽ mở đăng ký nâng cấp bang từ 21:00 tối đến hết ngày . sau khi đăng ký thì áp dụng trong ngày thứ 5.

Rất mong các đạo hữu thông cảm vì sự cố này!