SIÊU ƯU ĐÃI MÁY CHỦ PHONG KIẾM

* Thời gian diễn ra sự kiện: từ ngày 27/10 đến hết 23h59 ngày 09/11.

I. Các ưu đãi

 - Giảm giá 25% khi mua Ngũ Hành Hồn Thạch .

 - Ưu đãi giảm giá 50% kỳ trân các.

 - Rương Quà Năng Động VIP : 1999 KNB. Hỗ trợ thăng cấp 60 sau 3 ngày.

 - Ưu đãi chuyển xu. Khi chuyển ADNXu và Game Kiếm Vương 1 sẽ nhận được thêm phần thưởng ingame đặc biệt. Chi tiết như sau:

Gói
Phần thưởng
20 ADNXu
(1 lần / ngày)
1000 Tinh Hoạt Lực
Huyền tinh 5 khoá
50 ADNXu
(1 lần / ngày)
Huyền tinh 6 khoá
1000 Tinh Hoạt Lực
100 ADNXu
(1 lần / ngày)
01 Huyền tinh 7 (khóa)
1000 Tinh Hoạt Lực
20 vạn Bạc khoá
200 ADNXu
(1 lần / ngày)
50 vạn Bạc khoá
02 Huyền tinh 7 (khóa)
1000 Tinh Hoạt Lực
500 ADNXu
(1 lần / ngày)
01 Huyền tinh 8 (khóa)
100 vạn Bạc (khóa)
1000 Tinh Hoạt Lực
1000 ADNXu
(3 lần / tuần)
01 Huyền tinh 8 (khóa)
01 Chúc phúc trung (khóa)
200 vạn Bạc (khóa)

* Lưu ý

  - Khi chuyển Xu vào game người chơi sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng với mỗi gói.

  - Mỗi gói sẽ có phần thưởng khác nhau và giới hạn nhận thưởng riêng.

  - Sau khi chuyển Xu người chơi nhận thưởng tại Lễ Quan.

  - Các gói chuyển xu sẽ không có giới hạn.