Đồng Hành

Đồng Hành sẽ mang lại các chỉ số thuộc tính cũng như các kỹ năng hỗ trợ cho chủ sở hữu. Điểm tiềm năng của đồng hành cũng như các chỉ số kỹ năng sẽ được cộng trực tiếp vào chủ nhân vật đang sở hữu.Tài phú của đồng hành cũng như tài phú của trang bị đồng hành cũng sẽ được cộng trực tiếp vào nhân vật.

* Thời gian ra mắt: sau bảo trì ngày mùng 5/10.

I. Các tính năng cơ bản

 1. Thu Thập

  - Dùng Nguyệt Ảnh Thạch để đổi lấy Thiệp lụa tại NPC Long Ngũ Thái Gia (dùng để thu phục quái hình người ở bản đồ cấp 15 và 55).

  - Những quái có biểu tượng hình trái tim mới có thể thu thập.

  - Chỉ có thể thu phục quái hình người , số lượng tối đa 4 và có tỷ lệ thu phục thất bại.

  - Khi thu thập thành công thì số lượng kỹ năng của ĐH sẽ random từ 1 đến 4 kỹ năng. điểm tiềm năng cũng sẽ phân bổ ngẫu nhiên.

 2. Tăng Cấp Độ

  - Đánh quái Tinh Anh và Thủ Lĩnh (Không nhỏ hơn cấp độ đồng hành và không lớn hơn bạn Đồng Hành 15 cấp ) sẽ tích lũy được được kinh nghiệm cho đồng hành.

  - Có thể dùng Sách kinh nghiệm Đồng Hành mua tại tạp hóa Nguyệt Ảnh Thạch để có thể lên cấp nhanh hơn.

  - Khi điểm kinh nghiệm hiện tại bằng với kinh nghiệm cần thì có thể thăng cấp cho Bạn Đồng Hành bằng cách nhấn vào  thăng cấp trong giao diện đồng hành.

  - Điểm kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy tối đa 10 cấp. Nếu đã tích lũy 10 cấp rồi mà không tăng cấp cho Bạn Đồng Hành thì đánh quái hay sử dụng Sách kinh nghiệm cũng không thể tăng thêm kinh nghiệm.

  - Mỗi 5 cấp người chơi cần dùng lĩnh ngộ để tăng kỹ năng và mở giới hạn cấp.

  - Khi tăng cấp cho Đồng Hành thì phải thu hồi Đồng Hành đó.

 3. Thân mật

  - Dùng Nguyệt Ảnh Thạch đổi lấy Tinh Phách tại Tạp hóa Long Ngũ Thái Gia, để tăng độ thân mật giữa nhân vật và Bạn Đồng Hành.

  - Độ thân mật đạt mốc 100 điểm là tối đa. Dưới 40 sẽ không giúp đỡ nữa.

  - Điểm thân mật khi mới thu thập là 60 điểm , mỗi ngày hệ thống sẽ tự trừ 2 điểm vs mỗi đồng hành đang sở hữu.

 4. Lĩnh Ngộ

  - Độ lĩnh ngộ là xác suất tăng điểm kỹ năng cho Bạn Đồng Hành (Ví dụ: Độ lĩnh ngộ 40 đồng nghĩa với mức độ thành công khi tăng điểm kỹ năng là 40%.)

  - Cần dùng huyền tinh để tăng độ lĩnh ngộ cho Bạn Đồng Hành thì phải tặng quà cho Bạn Đồng Hành. Dùng huyền tinh 7 - 10 để tặng quà cho các đồng hành từ 1 đến 3 kỹ năng và huyền tinh 8 đến 11 để tặng quà cho các đồng hành từ 4 kỹ năng trở lên.

  - Độ lĩnh ngộ sẽ giảm đi 10 điểm/ 1 lần nếu tăng điểm kỹ năng Bạn Đồng Hành thành công và giảm đi 5 nếu tăng kỹ năng thất bại.

  - Mỗi 5 cấp sẽ được tăng kỹ năng 1 lần và mở giới hạn cấp độ. Nếu không tăng  kỹ năng đồng nghĩa với việc không thể lên cấp tiếp theo.

  - Điểm lĩnh ngộ xuống mốc 30 điểm sẽ  không thể tăng cấp kỹ năng. 

  - Tối đa 100 điểm lĩnh ngộ.

  5. Tiềm Năng

   - Khi thu phục đồng hành thành công chỉ số tiềm năng của đồng hành sẽ nhận ngẫu nhiên.

   - Dùng Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh để phân phối lại điểm tiềm năng của đồng hành một cách ngẫu nhiên. Mua vật phẩm tại NPC Long Ngũ Thái Gia.

  -  Sao đồng hành càng cao thì điểm tiềm năng cộng thêm mỗi khi lên cấp càng lớn. Cụ thể như sau: 1 sao - 5đ/cấp, 2 sao - 6đ/cấp, 3 sao - 8đ/cấp, 4 sao - 10đ/cấp, từ 5 sao trở lên - 12đ/cấp. (chia đều điểm cho tất cả các chỉ số tiềm năng mỗi cấp)

   - Dùng Đồng Hành Tẩy Tủy kinh ( đặc biệt ) để tự phân phối lại điểm tiềm năng đồng hành.

 6. Mật Tịch

   - Có tất cả 4 loại mât tịch: Sơ , Trung , Cao , Đặc Biệt.

  - Điều kiện sử dụng: Đồng hành phải đạt cấp độ 120 mới có thể sử dụng.

   - Sơ và Đặc biệt sẽ dùng cho Đồng Hành dưới 4 kỹ năng.

   - Trung và Đặc biệt sẽ dùng cho Đồng Hành 5,6 kỹ năng.

   - Cao và Đặc biệt sẽ dung cho Đồng Hànhtừ 7 kỹ năng trở lên.

  7. Trùng Sinh

   - Sử dụng Bồ Đề Quả mua tại NPC Long Ngũ Thái Gia để tiến hành Trùng Sinh Đồng Hành.

  - Khi trùng sinh thành công, điểm tiềm năng và kỹ năng sẽ trở về điểm ban đầu (cấp 1) và nhận thêm các bình Tinh Hoa( với Đồng Hành dưới 4 kỹ năng) và bình Tinh Tú( với Đồng Hành trên 4 kỹ năng),  để tăng độ lĩnh ngộ của Bạn Đồng Hành. Số lượng các bình nhận về dựa theo số điểm lĩnh ngộ mà đồng hành đó đã dùng.

  - Bình Tinh Hoa khi sử dụng lên đồng hành trên 4 kỹ năng còn 1/3 tác dụng. Bình Tinh Tú khi sử dùng lên đồng hành từ 1 đến 3 kỹ năng sẽ có tác dụng gấp 3 lần. 

  - Không giới hạn số lần Trùng Sinh.

 - Tùy vào đẳng cấp của đồng hành mà điều kiện trùng sinh sẽ khác nhau, sau khi trùng sinh đồng hành sẽ được tăng 1 sao và giữ nguyên số lượng kỹ năng hiện tại:

Loại 
Điều kiện Trùng Sinh
Điểm Tiềm Năng Mỗi Cấp
Pet 1 sao
Cấp độ 60
5 điểm
Pet 2 sao
Cấp độ 80
6 điểm
Pet 3 sao
Cấp độ 100
8 điểm
Pet 4 sao trở lên
Cấp độ 120
12 điểm

  8.Hủy Quan Hệ Đồng Hành

  - Đồng hành 5,5 sao trở xg có thể tự hủy bằng cách chọn vào Đồng Hành muốn hủy và bấm chọn "Giải Tán".

  - Nếu Bạn Đồng Hành trên 5,5 Sao thì phải nhờ Long Ngũ Thái Gia hủy bỏ. Sau khi đồng ý thì sau 3 giờ đồng hồ có thể hủy bỏ quan hệ, nếu đổi ý trong 3h này có thể hủy lệnh giải tán này để giữ lại đồng hành cấp cao.

  - Khi hủy bỏ quan hệ Bạn Đồng Hành thì điểm tiềm năng, kỹ năng, tài phú của Bạn Đồng Hành không còn hiệu lực.

 9. Giao Dịch Đồng Hành.

  - Sử dụng Thiệp Lụa mua tại NPC Long Ngũ, bấm sử dụng thiệp lụa để đưa đồng hành vào túi đồ sau đó tiến hành giao dịch.

II. Các loại kỹ năng Đồng Hành

Tên Kỹ Năng Chỉ số cấp 1 Chỉ số cấp 6

 

Cam Vũ Lê Hoa

Hiệu suất hồi phục sinh lực:+ 4%

Hiệu suất hồi phục nội lực:+ 2%

Hiệu suất hồi phục sinh lực:+ 24%

Hiệu suất hồi phục nội lực: + 12%

 

Đạp Bộ Mê Tung

Né tránh: +80 điểm Né tránh: + 480 điểm

 

Diệu Thủ Hồi Xuân

Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: +25 điểm Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: +150 điểm

 

Hội Thần Tĩnh Tâm

Chí mạng: +60 Chí mạng: +360

 

Ích Thọ Âm Dương

Sinh lực tối đa: + 120 điểm

Tỉ lệ sinh lực tối đa: Tăng 12%

Tỉ lệ nội lực tối đa: Tăng 6%

Sinh lực tối đa: + 720 điểm

Tỉ lệ sinh lực tối đa: Tăng 72%

Tỉ lệ nội lực tối đa: Tăng 36%

 

Kinh Hồng Nhất Kích

Chí mạng: +48

Tấn công khi đánh chí mạng: +6

Chí mạng: +288

Tấn công khi đánh chí mạng: +84

 

Ngũ Hành Vô Tướng

Kháng tất cả: +14 Kháng tất cả: +84

 

Phá Không Trảm Ảnh

Phát huy lực tấn công cơ bản: +3%

Phát huy lực tấn công kỹ năng: +3%

Phát huy lực tấn công cơ bản: +18%

Phát huy lực tấn công kỹ năng: +18%

 

Truy Ảnh Quyết

Bỏ qua né tránh của đối thủ: +80 Bỏ qua né tránh của đối thủ: +480

 

Từ Bi Tế Vũ

Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: + 20 điểm

Mỗi nửa giây hồi phục nội lực: + 16 điểm

Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: + 120 điểm

Mỗi nửa giây hồi phục nội lực: + 96 điểm

 

Vô Niệm Kinh

Tỷ lệ đánh trúng: + 28%

Bỏ qua né tránh đối thủ: +64

Tỷ lệ đánh trúng: + 128%

Bỏ qua né tránh đối thủ: + 384

III. Trang bị Đồng Hành

 1. Nguyên liệu

  - Sử dụng event có tỷ lệ nhận rương trang bị Đồng Hành, mở rương để nhận về các mảnh trang bị. Sau đó tới NPC Dã Luyện để tiến hành ghép trang bị 100 mảnh = 1 lần ghép . Ghép sẽ có tỷ lệ thành công hoặc thất bại.

2. Thông số chi tiết trang bị:

Trang bị Thuộc tính Bích Huyết Thuộc tính Kim Lân Thuộc tính Đơn Tâm Thuộc tính Long Đằng

Loai: Vũ khí

Thuốc tính:

Tỉ lệ sinh lực tối đa

Tấn công khi đánh chí mạng

 

 

Tăng 10%

+ 15%

 

 

Tăng 12%

+ 20%

 

 

Tăng 15%

+ 25%

 

 

Tăng 20%

+ 30%

Loại: Y phục

Thuộc tính:

Tỉ lệ nội lực tối đa

Chịu sát thương chí mạng

 

 

Tăng 10%

- 15%

 

 

Tăng 12%

- 20%

 

 

Tăng 15%

- 25%

 

 

Tăng 20%

- 30%

Loại: Giới chỉ

Thuộc tính

Vật công ngoại

vật công nội

Hiệu suất hồi phục nội lực

Thời gian bị trạng thái ngũ hành

 

 

+100%

+100%

+11%

-50

 

 

+150%

+150%

+13%

-75

 

 

+200%

+200%

+16%

-100

 

 

+250%

+250%

+19%

-125

Loại: Hộ uyển

Thuộc tính:

Kháng tất cả

Hiệu suất hồi phục sinh lực

 

 

+75

+11%

 

 

+90

+13%

 

 

+105

+16%

 

 

+115

+19%

Loại: Hộ thân phù

Thuộc tính

Mỗi 5 giây hồi phục sinh lực

Mỗi 5 giây hồi phục nội lực

Mỗi 5 giây hồi phục thể lực

Kháng tất cả

 

 

+ 30 điểm

+ 30 điểm

+ 30 điểm

+15

 

 

+ 40 điểm

+ 40 điểm

+ 40 điểm

+20

 

 

+ 50 điểm

+ 50 điểm

+ 50 điểm

+25

 

 

+ 60 điểm

+ 60 điểm

+ 60 điểm

+30

Loại: Hạng Liên

Thuộc tính:

Phát huy lực tấn công cơ bản

Bỏ qua né tránh đối thủ

Chuyển hóa sát thương thành nội lực

Cường hóa ngũ hành tương khắc

 

 

10%

+ 155%

+ 1%

+ 55 điểm

 

 

17%

+ 415

+ 3%

+ 135 điểm

 

 

25%

+ 605

+ 5%

+ 205 điểm

 

 

32%

+ 798

+ 7%

+ 265 điểm

Loại: Đai lưng

Thuộc tính:

Kháng tất cả

Sinh lực tối đa

Nhược hóa ngũ hành tương khắc

 

 

+70

+500 điểm

+55 điểm

 

 

+105

+1000 điểm

+135 điểm

 

 

+140

+1500 điểm

+205 điểm

 

 

+175

+2000 điểm

+265 điểm

Loại: Giày

Thuộc tính:

Tăng vật công ngoại

Tăng vật công nội

Tăng tỷ lệ chí mạng

 

 

+2560 điểm

+2560 điểm

+10%

 

 

+4100 điểm

+4100 điểm

+15%

 

 

+5120 điểm

+5120 điểm

+20%

 

 

+6140 điểm

+6140 điểm

+30%

Loại: Bội

Thuộc tính:

Phát huy lực tấn công cơ bản

Phát huy lực tấn công kỹ năng

 

5%

5%

+500 điểm

 

10%

10%

+750 điểm

 

15%

15%

+1000 điểm

 

20%

20%

+1250 điểm

Loại: Nón

Thuộc tính:

Kháng tất cả

Nhược hóa ngũ hành tương khắc

Chịu sát thương chí mạng

 

 

+50

+50

-10%

 

 

+100

+135

-15%

 

 

+150

+205

-20%

 

 

+200

+265

-30%

*Lưu ý: Dùng Kim Tê để sửa trang bị của Đồng Hành cũng giống như nhận vật.

3. Tài Phú 

  -  Trang bị Cấp 1 - Bích Huyết mỗi món gia tăng 1.000 điểm Tài Phú.

  - Trang bị Cấp 2 - Kim Lân mỗi món gia tăng 2.000 điểm Tài Phú

  - Trang bị Cấp 3 - Đơn Tâm mỗi món gia tăng 3.000 điểm Tài Phú

  - Trang bị Cấp 4 - Long Đằng mỗi món gia tăng 4.000 điểm Tài Phú

* Lưu ý: Chỉ cần mang 1 lần dùng cho tất cả đồng hành - KHÔNG PHẢI MỖI ĐỒNG HÀNH ĐEO MỘT BỘ TRANG BỊ KHÁC NHAU.

  - Dùng nhiều pet 1 loại sẽ không gia tăng Tài Phú, ví dụ như dùng 2 pet 6 skill hoặc tương tự vậy.

  - Nếu muốn tăng tài phú bằng cách dùng nhiều pet bạn có thể dùng 1 Pet 6 Skill, 1 Pet 5 Skill, 1 Pet 4 Skill và 1 Pet 3 Skill. Tuy nhiên chỉ khi khi đồng hành đang giúp đỡ mới được tính tài phú của Trang Bi.

  - Pet 6 Skill - Cấp 120 - gia tăng 37.000 điểm Tài Phú.

  - Pet 5 Skill - Cấp 120 - gia tăng 7.200 điểm Tài Phú.

  - Pet 4 Skill - Cấp 120 - gia tăng 1.000 điểm Tài Phú.