Bạch Hổ Đường Liên Server - Du Long Đại Chiến

Đấu trường Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ chính thức khai mở. Tham gia tính năng, đồng đạo có dịp tỷ võ cùng hào kiệt tứ phương giao tranh kịch tính.

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian : Lúc 20h00 hàng ngày
Đối tượng tham gia:
- Nhân vật cấp độ 79 > 90 : Bạch Hổ Đường Liên Server sơ cấp.
- Nhân vật cố độ >90 : Bạch Hổ Đường Liên Server trung cấp.
- Trang bị Phi Phong Lăng Tuyệt (cấp 03) trở lên.

Lưu ý:
Ở mỗi trận, tham gia tối đa 100 người/ máy chủ.
Bạch Hổ Đường Liên Server được mở sau 14 ngày khai mở máy chủ.
Lượt tham gia Bạch Hổ Đường Liên Server không tính chung với Bạch Hổ Đường thường