Du Long Các

Đồn rằng, Du Long Các hay còn gọi là Du Long mật thất nơi cất giấu vô số báu vật của nhân gian. Thế nhưng để có thể lấy được những báu vật đó, đồng đạo phải đánh bại được kiều nữ Thiên Thiên, người canh giữ mật thất ngàn năm.

Để vào được Du Long Các, các cao thủ cần có Giấy thông hành - Chiến Thư Mật Thất Du Long để trình với Tiểu Long Nữ - Thiên Thiên, người canh giữ mật thất.

1. Điều kiện tham gia 
Yêu cầu nhân vật cấp 50 - đã gia nhập môn phái.

NPC Long Ngũ Thái Gia - vị trí : tân thủ thôn các thành thị.
Nói chuyện để dùng Nguyệt Ảnh Thạch đổi Giấy thông hành - Chiến Thư Mật Thất Du Long

NPC Tiểu Long Nữ Thiên Thiên - vị trí : trong mật thất Du Long .
Nói chuyện để khiêu chiến tỷ vỏ và tranh đoạt phần thưởng.

2. Chiến Thư Mật Thất Du Long
Chiến Thư - Mật Thất Du Long là
"tín vật" dùng để khiếu chiến với người canh giữ mật thất.

Sử dụng Nguyệt Ảnh Thạch đổi Giấy thông hành - Chiến Thư Mật Thất Du Long

Sử dụng Nguyệt Ảnh Nguyên Thạch trên Kỳ Trân Các sau đó sử dụng các kỹ năng sống để chế tạo Nguyệt Ảnh Thạch.

3. Phần Thưởng

  • Sau khi lựa chọn tỉ võ với Thiên Thiên, nếu chiến thắng bảo vật sẽ hiện ra, nhấn vào nút "nhận thưởng" thì sẽ nhận được 1 phần thưởng bất kỳ trong bảng phần thưởng đó.
  • Tiếp tục tỷ võ thành công sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong số bảo vật còn lại. Tối đa tiếp tục 3 lần.
  • Trong trường hợp muốn đổi mới lại phần thưởng mới thì có thể chọn Thử lại để đổi mới phần thưởng. Đồng thời số lần tỷ thí sẽ trở lại thời điểm ban đầu.
  • Nếu không muốn nhận phần thưởng đồng đạo có thể đổi thành Tiền Du Long.
  • Tiền Du Long dùng để mua vật phẩm danh vọng tại tiệm tạp hóa Long Ngũ Thái Gia.

Lưu ý
Trong Du Long Mật Thất không thể gọi bằng hữu vào giúp đỡ. Đồng đạo chỉ một mình đánh với NPC Thiên Thiên.
Mỗi nhân vật chỉ vào Du Long Mật Thất tối đa 10 lần/ ngày.
Tiếp tục tỷ võ thành công sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong số bảo vật còn lại, tối đa tiếp tục 3 lần. Khi thử lại, nếu thành công sẽ xuất hiện báu vật khác, đồng đạo sẽ vẫn nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng trong số đó.
Thời gian tỷ võ 05 phút, hết thời gian mà không thể chiến thắng Thiên Thiên điều này đồng nghĩa bạn đã thất bại và không nhận được phần thưởng.
Nếu túi đồng đạo đã đầy, không nhận được phần thưởng, có thể ra khỏi bản đồ sắp xếp túi rồi quay lại nhận thưởng. Trong trường hợp, đồng đạo quay trở lại sau giờ bảo trì máy chủ thì phần thưởng sẽ biến mất, đồng đạo sẽ không nhận thưởng được nữa.
Trong vòng 06 phút người chơi chưa phát khiêu chiến mới, sẽ bị truyền tống ra khỏi bản đồ Du Long Mật Thất.
Khi vào bản đồ, Chiến Thư - Du Long Mật Thất chỉ là "giấy thông hành". Khi phát khiêu chiến mới tiêu hao Chiến Thư và mỗi lần sẽ tốn 01 cái.