Vụ mùa bội thu

Thời gian ra mắt : 5h ngày 25-4

Thời gian kết thúc : 00h00 ngày 23-05

Đối tượng tham gia : người chơi toàn bộ máy chủ.

NPC sự kiện : Sứ Giả Hoạt Động - Cổ Phong Hà.

Vụ mùa bội thu sẽ gồm có 3 sự kiện: Vụ mùa, Tranh Cờ Đoạt Bảo, Treo Cờ Quốc Khánh.

I.Vụ Mùa

 • Vật phẩm sự kiện.

Túi nguyên liệu Vụ mùa

Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 50 trở lên

Nước

Nhận được từ túi nguyên liệu

Đất màu mỡ

Nhận được từ túi nguyên liệu

Hạt giống ( Khóa )

Nhận được từ túi nguyên liệu

Hạt Giống

Mua từ kỳ trân các. Giá 20KNB

Bao thóc (Khóa)

Ghép từ các nguyên liệu

Bao gạo

Ghép từ các nguyên liệu

Bao gạo đặc biệt

Nhận được khi mở Bao gạo

 • Sử dụng tối đa: Bao thóc(khóa) - 500, Bao gạo - 3000, Bao gạo đặc biệt-100
 • Công Thức Ghép:

Bao Thóc (Khóa)

01 Nước

01 Đất màu mỡ

01 Hạt giống (Khóa)

01 Vạn bạc/bạc khóa

Bao Gạo

01 Nước

01 Đất màu mỡ

01 Hạt giống

01 Vạn bạc/bạc khóa

 

 Phần Thưởng:

 - Lệnh Bài Danh Vọng Hiếm (Tần lăng, Chúc phúc…).

- Võ lâm mật tịch.

- Tẩy tủy kinh.

- Huyền tinh cao cấp  5,6,7,8.

- Dây cương thần bí đặc biệt.

- Thẻ đổi tên.

- Câu hồn ngọc 7x/9x

- Đặc biệt phần thưởng và rất nhiều các tài nguyên giá trị khác.

II.Tranh Cờ Đoạt Bảo:

 • Trong thời gian sự kiện, trên bản đồ dã ngoại sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các bảo vật được đánh dấu bởi những cây cờ.Chiếm được nó người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong những phần thưởng.
 • Điều kiện tham gia:
 • Đẳng cấp nhân vật đạt 60.
 • Mỗi nhân vật sẽ đào tối đa 50 cờ
 • Thời gian:
 •   Cờ Đoạt Bảo sẽ xuất hiện vào hai khung giờ 15h20 và 22h20 hàng ngày
 •   Vào mỗi khung giờ hệ thống sẽ thông báo cho các Map xuất hiện cờ. Mỗi map sẽ xuất hiện 5 cờ.
 • Phần Thưởng:

-  Exp

-  20 Bao gạo

-  Boss 7x

-  Boss 9x

III.Treo cờ Quốc Khánh

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện , Hoạt động Treo cờ Gia Tộc sẽ được x2 lượng EXP.