Hoa Nhi xin giới thiệu sự kiện đặc biệt được ra mắt : Quà Ưu Đãi Giảm Giá Mỗi Ngày

Nội dung :
Mỗi gói quà giảm giá đặc biệt được bán trên cửa hàng KNB. 
Mỗi ngày chỉ được mua và sử dụng 1 lần.
Chi tiết :

Gói 1 : Huyền tinh 5 x 1 (Khóa)
           1000 KNB  (Khóa)
           5 vạn Bạc  (Khóa)
Gói 2 : 1 Tinh Lực trung (Khóa)
            1 Hoạt Lực trung (Khóa)
            Huyền tinh 5 x 2 (Khóa)
            3000 KNB (Khóa)
            10 vạn Bạc (Khóa)
Gói 3 : Tu Luyện Đơn x1 (Khóa)
            2 Tinh Lực trung (Khóa)
            2 Hoạt Lực trung (Khóa)
            Huyền tinh 6 x 1 (Khóa)
            5000 KNB (Khóa)
            50 vạn Bạc (Khóa)
            5 vạn Bạc thường
Gói 4 : Tu Luyện Đơn x1 (Khóa)
            2 Tinh Lực trung (Khóa)
            2 Hoạt Lực trung (Khóa)
            Huyền tinh 7 x 1 (Khóa)
            20000 KNB  (Khóa)
            20 vạn Bạc thường
            Bản Đồ Bí Cảnh 1 (Khóa)
Gói 5 : Huyền tinh 7 x 2 (Khóa)
            30000 KNB (Khóa)
            50 vạn Bạc thường
            Lệnh bài chúc phúc Trung (Khóa)

Trân trọng !