Cắm Cờ Gia Tộc

Gia Tộc là nơi thể hiện sự đoàn kết cũng như sức mạnh của một tập thể trong KV1 ADNX Mobile và để củng cố sức mạnh đó chúng tôi mang đến cho các bạn tính năng Cắm Cờ Gia Tộc.

  • Quy Tắc tham gia:

* Mỗi ngày Bang Chủ hoặc Tộc Trưởng sẽ tiêu hao quỹ bang để đổi cờ gia tộc giới hạn mỗi ngày 1 lần.

* Sau đó Bang Chủ hoặc Tộc trưởng sẽ chọn một tọa độ thích hợp rồi cắm cờ gia tộc.

* Trong thời gian tồn tại cờ gia tộc các thành viên gia tộc đang tập trung gần đó sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm cũng như cống hiến gia tộc, giống như đốt lửa trại.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ, Xin chào và hẹn gặp lại.