Truyền Công Gia Tộc

Gia tộc là một trong những chức năng cộng đồng cơ bản và thiết yếu nhất trong Kiếm Vương 1.Để tăng tính đoàn kết trong gia tộc. Kiếm Vương 1 ADNX mobile xin gửi đến các bạn tính năng truyền công gia tộc.

 • Điều kiện Truyền Công.
 • Người truyền công: Cấp 80 trở lên
 • Người nhận truyền công: Cấp 60 trở lên
 • Địa điểm truyền công: Tại các khu vực an toàn như Tân Thủ Thôn hoặc các Thành.
 • Quy tắc Truyền Công:
 • Mỗi ngày người chơi có 2 lượt truyền công hoặc nhận truyền công.
 • Người chơi có thể sử dụng Đột Tiến Đơn để tang 1 lượt / ngày ( tối đa 3).
 • Mỗi lần truyền công sẽ kéo dài trong 3 phút.
 • Lưu ý: Trong quá trình truyền công, A hoặc B thao tác di chuyển, sử dụng vật phẩm thì sẽ tự thoát khỏi trạng thái truyền công.
 • Cách thức Truyền Công.
 • 2 thành viên cùng một gia tộc di chuyển tới khu vực an toàn ngồi cạnh nhau và sử dụng tu luyện châu  => chọn Truyền công gia tộc.

 • Phần thưởng truyền công : Khi tiến hành truyền công, cả 2 sẽ cùng nhận được lượng lớn kinh nghiệm cho bản thân.
  Khi Update tính năng Gia Tộc sẽ có thêm phần thưởng : Kinh nghiệm mật tịch và điểm cống hiến gia tộc.