Big Update – Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 Giới thiệu tính năng.

* Cơ chế tuyên chiến

 • Bước 1: Nếu chưa sở hữu lãnh thổ (thành) chỉ có thể khiêu chiến Thôn mỗi lần chỉ có thể tuyên chiến được 1 map duy nhất
 • Bước 2:Sau khi chiếm Thôn thành công: bạn có thể khiêu chiến ngẫu nhiên bất kỳ 1 lãnh thổ trống được mở,nếu chiếm được lãnh thổ đó sẽ mất quyền sở hữu tân thủ thôn.
 • Bước 3: Sau khi khiêu chiến thành công lãnh thổ bang hội chỉ có thể tuyên chiến các map xung quanh lãnh thổ đó.

* Các mốc thời gian hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ:

 • Tuyên chiến:                       Bắt đầu từ  20h30 - 21h00
 • Thời kỳ chinh chiến:          Bắt đầu từ  21h00 – 21h30
 • Thời gian nhận thưởng:    Bắt đầu từ  21h30 – 22h00

* Các bước tham gia:

 Bước 1: Khi bắt đầu hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ lúc (20h30 - 21h00)

 • Điều kiện bang cần có 500v quỹ bang cho 1 lần tuyên chiến lãnh thổ.
 • Chỉ bang chủ được phép tuyên chiến các Tân Thủ Thôn từ đó làm tiền đề chiếm các lãnh thổ khác trong những lần tiếp theo.
 • Bang chủ di chuyển đến NPC : Quan Lãnh Thổ tại Biện Kinh Phủ  đối thoại chọn “ Tuyên Chiến “.
 • Chọn Lãnh thổ muốn tuyên chiến ( Vĩnh lạc trấn hoặc Đạo Hương Thôn ) theo dõi số lượng bang đã tuyên chiến lãnh thổ nào tại giao diện này.
 • Bang chủ các bang tập hợp nhân sĩ di chuyển qua map “Chiến Đấu” , map “ Chiến Đấu” tại Tân thủ thôn sẽ là các map lv5 hoặc lv15 gần Tân thủ thôn đó ( Chi tiết : Click vào Thôn tại Bản đồ “Lãnh Thổ” VD : Quân Mã Trường là map “ Chiến Đấu” của Vĩnh Lạc Trấn ).

Bước 2: Thời gian chinh chiến (21h00 – 21h30 )

 •  Long trụ , binh sĩ , tướng và boss sẽ xuất hiện tại map “ Chiến Đấu “ đã tuyên chiến trước đó.
 •  Khi đến Map “ Chiến Đấu “ người chơi sẽ được tự động  chuyển sang trạng thái PK “ Chiến Đấu “ bỏ qua quái thường và có thể gây sát thương lên Long trụ , binh sĩ , tướng và boss và các Bang cùng tuyến chiến với lãnh thổ đó.
 •  Người chơi theo dõi điểm tích lũy cá nhân , thứ tự cá nhân, điểm toàn bang và thứ tự bang tại Giao diện “ Chiến báo lãnh thổ”.
 •  Điểm và thứ hạng quyết định đến phần thưởng của người chơi tại hoạt động này . 
 • Lưu ý: Sau khi đánh xong long trụ đầu tiên thì mới được cộng điểm đánh quái.

Bước 3: Ngừng chiến,nhận thưởng (21h00 – 21h30)

 • Thời gian ngừng chiến,nhận thưởng kéo dài 30 phút. Các map “ Chiến Đấu” trở về trạng thái bình thường.
 • Sau khi ngừng chiến, có thể đến Quan Lãnh Thổ để nhận thưởng.
 • Thiết lập thành chính: Sau 30 phút ngừng chiến, Đối thọại với NPC Quan Lãnh Thổ để thiết lập , Chỉ được thiết lập 1 thành chính cho mỗi bang và có thế đổi giữa các lãnh thổ đã sở hữu.

* Quan Hàm:

 • Sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Thủ lĩnh trong bang có thể đến Lâm An, tìm NPC Quan Viên Quan Hàm để Xin tăng cấp Quan hàm.
 • Dựa theo số lượng lãnh thổ mà bang chiếm lĩnh được, thì bang sẽ nhận được 1 Quan hàm tương ứng, dĩ nhiên sẽ phải tốn phí tăng cấp quan hàm, trừ vào quỹ xây dựng bang.
 • Cấp quan hàm dựa theo số thành chiếm được của bang và top 10 người chơi có cổ tức cao nhất trong bang sẽ có được chức vụ , vòng sáng , danh hiệu  cũng như quyền mua quan ấn tương ứng .

* Hiện tại đã có sever thử nghiệm  tính năng , chi tiết hướng dẫn xem Tại Đây.